Cookies

REGULAMIN SKLEPU

 
Regulamin obowiązuje od 27.01.2024 roku
 

1. Informacje o Sklepie

 

KociShop: Sklep Internetowy dostępny pod adresem ‘www.koci.shop’

Adres: ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław

NIP: 8863029255

REGON: 526307659

Kontakt: +48 698 571 160, biuro@koci.shop

Numer konta bankowego (ING): 19 1050 1575 1000 0090 8279 0149

Adres do zwrotów: Paczkomat InPost (PCH01N)

Właściciel sklepu: Gracjan Józefczyk, działalność gospodarcza zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

 

2. Definicje

 
2.1. Sprzedawca - Gracjan Józefczyk Koci, właściciel sklepu internetowego KociShop
 
2.2. Klient, kupujący - Osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 
2.3. Serwis, sklep - Sklep internetowy KociShop.
 
2.4. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego KociShop.
 
2.5. Towar – rzeczy ruchome dostępne w sklepie KociShop, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.
 
2.6. Zamówienie – Oświadczenie woli klienta w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 
2.7. Umowa - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Serwisu.
 
2.8. Umowa zawarta na odległość – Umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

3. Postanowienia ogólne

 
3.1. Zamówienie wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
 
3.2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, nie ma możliwości osobistego odbioru zamówień.
 
3.3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna sprzedaży na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym) a sklepem (Sprzedającym).
 
3.4. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach pracy sklepu od 8:00 do 15:00.
 
3.5. Ceny towarów widoczne na stronie koci.shop są cenami brutto i nie zawierają one kosztów doręczenia przesyłki, które są podane w podsumowaniu zamówienia.
 
3.6. Cena podana w podsumowaniu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 
3.7. Zamówienie jest realizowane po podaniu kompletnych danych teleadresowych.
 
3.8. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych danych oraz odmowy realizacji zamówienia.
 
3.9. Akceptując niniejszy regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymanie dokumentu sprzedaży na adres email podany w zamówieniu.