Cookies

ZWROTY I REKLAMACJE

 

7. Zwroty

 
7.1. Zwrot towaru jest regulowany przez ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
 
7.2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dokonania zakupu.
 
7.3. Klient jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Sprzedawcy o chęci zwrotu drogą mailową na adres biuro@koci.shop. W treści maila należy należy zamieścić:
 • Numer zamówienia
 • Datę zamówienia
 • Dane osobowe Klienta
 • Nazwę i ilość zwracanego towaru
 • Przyczynę zwrotu (opcjonalnie)
 • Dane do zwrotu (numer konta bankowego)
7.4. Mail powinien zostać wysłany z tego samego adresu, który został podany w zamówieniu.
 
7.5. Koszty związane ze zwrotem towaru (przesyłka) są po stronie Klienta.
 
7.6. Sprzedający dokona zwrotu pieniędzy na podane konto bankowe w ciągu 14 dni od zwrotu towaru.
 
7.7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu w przypadku, gdy towar posiada wyraźne ślady użytkowania, lub nie nadaje się do zwrotu ze względów higienicznych.
 
7.8. Zwrot pieniędzy obejmuje wyłącznie cenę towaru, nie dotyczy natomiast kosztów przesyłki.
 
7.9. Zwroty należy adresować na paczkomat InPost:
 • Numer paczkomatu: PCH01N
 • Email: biuro@koci.shop
 • Numer telefonu: 698 571 160
7.10. W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni.
 
7.11. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 

8. Reklamacje

 
8.1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
 
8.2. Wszystkie produkty oferowane przez sklep KociShop są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i są objęte gwarancją producenta.
 
8.3. Reklamacji produktu dokonuje się poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o niezgodności towaru z umową. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Klient oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar.
 
8.4. Sprzedawca rozpatruje reklamacje złożone pisemnie drogą elektroniczną na adres: biuro@koci.shop. Do reklamacji zaleca się dołączyć dowód zakupu lub jego kopię, co może usprawnić rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje rozpatrzenia reklamacji.
 
8.5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej przyjęcia.
 
8.6. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad Klient zobowiązany jest zwrócić wadliwy towar na paczkomat InPost:
 • Numer paczkomatu: PCH01N
 • Email: biuro@koci.shop
 • Numer telefonu: 698 571 160
 
8.7. W przypadku uznania reklamacji Klient ma prawo do naprawy towaru lub wymiany na wolny od wad, lub uzyskania zwrotu pieniędzy w przypadku kiedy naprawa lub wymiana nie będą możliwe.
 
8.8. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 
8.9. W przypadku uznania reklamacji Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni.
 
8.10. W przypadku reklamacji zwrot obejmuje zarówno koszt przesyłki jak i koszt zakupionego towaru.
 
8.11.  Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji wadliwego produktu w ciągu 2 lat od daty zakupu.