Cookies

REGULAMIN SKLEPU

 
Regulamin obowiązuje od 27.01.2024 roku
 

1. Informacje o Sklepie

 

KociShop: Sklep Internetowy dostępny pod adresem ‘www.koci.shop’

Adres: ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław

NIP: 8863029255

REGON: 526307659

Kontakt: +48 698 571 160, biuro@koci.shop

Numer konta bankowego (ING): 19 1050 1575 1000 0090 8279 0149

Adres do zwrotów: Paczkomat InPost (PCH01N)

Właściciel sklepu: Gracjan Józefczyk, działalność gospodarcza zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

 

2. Definicje

 
2.1. Sprzedawca - Gracjan Józefczyk Koci, właściciel sklepu internetowego KociShop
 
2.2. Klient, kupujący - Osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 
2.3. Serwis, sklep - Sklep internetowy KociShop.
 
2.4. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego KociShop.
 
2.5. Towar – rzeczy ruchome dostępne w sklepie KociShop, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.
 
2.6. Zamówienie – Oświadczenie woli klienta w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 
2.7. Umowa - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Serwisu.
 
2.8. Umowa zawarta na odległość – Umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

3. Postanowienia ogólne

 
3.1. Zamówienie wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
 
3.2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, nie ma możliwości osobistego odbioru zamówień.
 
3.3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna sprzedaży na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym) a sklepem (Sprzedającym).
 
3.4. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach pracy sklepu od 8:00 do 15:00.
 
3.5. Ceny towarów widoczne na stronie koci.shop są cenami brutto i nie zawierają one kosztów doręczenia przesyłki, które są podane w podsumowaniu zamówienia.
 
3.6. Cena podana w podsumowaniu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 
3.7. Zamówienie jest realizowane po podaniu kompletnych danych teleadresowych.
 
3.8. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych danych oraz odmowy realizacji zamówienia.
 
3.9. Akceptując niniejszy regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymanie dokumentu sprzedaży na adres email podany w zamówieniu.
 

DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 

4. Metody Płatności

 
4.1. Sklep KociShop oferuje swoim Klientom następujące formy płatności:
 • Przelew bankowy: ING BANK ŚLĄSKI, nr konta 19 1050 1575 1000 0090 8279 0149
 • Płatność online: za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej imoje
 • Płatność przy odbiorze: Płatność u kuriera, lub przy paczkomacie
4.2. W przypadku płatności przelewem na konto, należy uregulować należność w terminie do 5 dni roboczych (liczy się data zaksięgowania na naszym koncie), w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane.
 
4.3. Nie pobieramy dodatkowych opłat niezależnie od wybranej formy płatności.
 
4.4. Płatność przy odbiorze nie jest dostępna dla każdego paczkomatu.
 
4.5. W przypadku płatności online Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”
 

5. Metody Wysyłki

 
5.1. Sklep KociShop oferuje swoim Klientom następujące formy wysyłki:
 • Kurier InPost - 21 PLN,
 • Paczkomat InPost - 12 PLN,
5.2. Koszt przesyłki jest dodatkowo podany w procesie zamówienia
 

6. Warunki Dostawy

 
6.1. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru i środków płatniczych.
 
6.2. Koszty i terminy dostawy różnią się w zależności od wybranej opcji.
 
6.3. W przypadku nieodebrania przesyłki Klient ponosi koszty wysyłki.
 

ZWROTY I REKLAMACJE

 

7. Zwroty

 
7.1. Zwrot towaru jest regulowany przez ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
 
7.2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dokonania zakupu.
 
7.3. Klient jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Sprzedawcy o chęci zwrotu drogą mailową na adres biuro@koci.shop. W treści maila należy należy zamieścić:
 • Numer zamówienia
 • Datę zamówienia
 • Dane osobowe Klienta
 • Nazwę i ilość zwracanego towaru
 • Przyczynę zwrotu (opcjonalnie)
 • Dane do zwrotu (numer konta bankowego)
7.4. Mail powinien zostać wysłany z tego samego adresu, który został podany w zamówieniu.
 
7.5. Koszty związane ze zwrotem towaru (przesyłka) są po stronie Klienta.
 
7.6. Sprzedający dokona zwrotu pieniędzy na podane konto bankowe w ciągu 14 dni od zwrotu towaru.
 
7.7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu w przypadku, gdy towar posiada wyraźne ślady użytkowania, lub nie nadaje się do zwrotu ze względów higienicznych.
 
7.8. Zwrot pieniędzy obejmuje wyłącznie cenę towaru, nie dotyczy natomiast kosztów przesyłki.
 
7.9. Zwroty należy adresować na paczkomat InPost:
 • Numer paczkomatu: PCH01N
 • Email: biuro@koci.shop
 • Numer telefonu: 698 571 160
7.10. W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni.
 
7.11. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 

8. Reklamacje

 
8.1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
 
8.2. Wszystkie produkty oferowane przez sklep KociShop są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i są objęte gwarancją producenta.
 
8.3. Reklamacji produktu dokonuje się poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o niezgodności towaru z umową. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Klient oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar.
 
8.4. Sprzedawca rozpatruje reklamacje złożone pisemnie drogą elektroniczną na adres: biuro@koci.shop. Do reklamacji zaleca się dołączyć dowód zakupu lub jego kopię, co może usprawnić rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje rozpatrzenia reklamacji.
 
8.5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej przyjęcia.
 
8.6. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad Klient zobowiązany jest zwrócić wadliwy towar na paczkomat InPost:
 • Numer paczkomatu: PCH01N
 • Email: biuro@koci.shop
 • Numer telefonu: 698 571 160
 
8.7. W przypadku uznania reklamacji Klient ma prawo do naprawy towaru lub wymiany na wolny od wad, lub uzyskania zwrotu pieniędzy w przypadku kiedy naprawa lub wymiana nie będą możliwe.
 
8.8. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 
8.9. W przypadku uznania reklamacji Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni.
 
8.10. W przypadku reklamacji zwrot obejmuje zarówno koszt przesyłki jak i koszt zakupionego towaru.
 
8.11.  Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji wadliwego produktu w ciągu 2 lat od daty zakupu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

9. Administrator danych osobowych

 
9.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
 • Gracjan Józefczyk Koci - zwany dalej Administratorem, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki pod numerem NIP: 8863029255, ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław.
 

10. Ochrona Twoich danych osobowych

 
10.1. Zapewniamy, że w trakcie budowania sklepu i jego infrastruktury IT zostały wdrożone środki bezpieczeństwa, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.
 
10.2. Strona sklepu została zabezpieczona certyfikatem SSL, dzięki czemu dane, które nam przekazujesz są szyfrowane.
 
10.3. Dostęp do Twoich danych w sklepie posiada wyłącznie Administrator.
 
10.4. Administrator posiada wymaganą wiedzę w dziedzinie ochrony danych osobowych i dopełnił wszelkich przewidzianych prawem obowiązków w tym zakresie.
 

11. Cel i rodzaj gromadzonych danych

 
11.1. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 
11.2. Podczas korzystania ze sklepu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza rejestracji oraz formularza zamówienia.
 
11.3. W trakcie rejestracji lub składania zamówienia prosimy o:
 • Imię, nazwisko i adres - niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki,
 • e-mail - niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem ze sklepu KociShop,
 • Numer telefonu - niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz, w wyjątkowych sytuacjach, do komunikacji związanej z korzystaniem ze sklepu,
 

12. Odbiorcy danych

 
12.1. Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie Zaufanym odbiorcom, czyli podmiotom dzięki którym możemy zrealizować umowę oraz dostarczyć Twoje zamówienie. Do kategorii naszych zaufanych odbiorców należą: 
 • Magazyn: LivCo Corsetti Fashion, Wenedów 1A, 75-847 Koszalin. NIP: 669 10 11 296, REGON: 330332301, KRS: 0000321034
 • Księgowość: M&B Biuro Rachunkowe sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław. KRS: 0000771766, NIP: 8961584489, REGON: 382568546
 • Wysyłka: Polkurier MAGNAT NET sp. z o.o. Ul. Kaliska 35a/21, 63-400 Ostrów Wielkopolski. KRS: 0000472119, NIP: 6222783796, REGON: 302504646
 • Płatność: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, operatora bramki płatności imoje (o ile została wybrana taka metoda płatność). 
 

13. Okres przechowywania danych

 
13.1. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy sprzedaży przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. 
 
13.2. W przypadku, gdy żaden przepis prawa nie będzie na nas nakładał innych obowiązków lub nie będzie to wynikało konkretnie z zapisów umowy maksymalnie dane przechowywane będą 10 lat.
 
13.3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 

14. Twoje prawa w zakresie danych osobowych

 
14.1. W każdej chwili masz dostęp do swoich danych osobowych poprzez zalogowanie się loginem i hasłem w Serwisie. Jeśli zapomnisz hasło do logowania możesz skorzystać ze specjalnej opcji „Przypomnij hasło”, gdzie prosimy o wprowadzenie adresu e-mail, z którego korzystasz w naszym Serwisie. Na podany adres wyślemy Ci link do utworzenia nowego hasła.
 
14.2. Przysługują Tobie następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:
 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • Prawo do usunięcia danych
 • Ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
14.3. W celu wykonania swoich praw skontaktuj się z nami pisząc pod adres biuro@koci.shop, albo zadzwoń pod numer:+48 698 571 160.
 
14.4. Przed realizacją Twoich praw będziemy musieli upewnić się, że Ty to właśnie Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.
 

15. Profilowanie

 
15.1. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Sklep polega na przetwarzaniu tych danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 

POLITYKA COOKIES

 

16. Cel i zakres użycia plików cookies

 
16.1. Używamy cookies wyłącznie do poprawy funkcjonalności witryny. Cookies są niezbędne do korzystania z pewnymi funkcjami, takimi jak:
 •     Lista życzeń
 •     Opcja 'Zapamiętaj mnie' przy logowaniu
 •     Linki referencyjne dla promocji
 

17. Rodzaj wykorzystywanych plików cookies

 
17.1. W naszym sklepie stosowane są tylko wymagane pliki cookies. Nie używamy cookies do celów marketingowych, statystycznych, ani śledzenia aktywności użytkownika.

18. Zmiana ustawień plików cookies

 
18.1. Korzystając z naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, zgadzasz się na użycie cookies. Możesz w każdym czasie zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.